Tegenwoordig zijn we ons er veelal reeds van bewust dat microplastic in heel wat verschillende zaken voorkomt. Het eerste waar veel mensen dan aan denken is aan verzorging- en schoonheidsproducten. In dergelijke producten wordt er veelal zelfs bewust microplastic toegevoegd omdat microplastics beschikt over een reinigende en scrubbende werking.

De vraag die veel mensen tegenwoordig bezig houdt, is de vraag of er ook sprake is van microplastics in onze voeding. Dat is een goede vraag waar we op deze pagina een duidelijk antwoord op zullen proberen te formuleren.

Wat is microplastic?

Voordat we gaan kijken naar de eventuele voedingswaren waar microplastic reeds in werd aangetroffen is het belangrijk om concreet aan te geven wat het nu precies is. Er is sprake van microplastics wanneer het gaat om stukjes plastic die kleiner zijn dan 5 millimeter. Deze deeltjes komen op een zeker ogenblik in onze natuur terecht waar ze zich ophopen. Kenmerkend voor deze (zeer) kleine stukjes plastic is dat ze niet afbreekbaar zijn. Ze vallen echter steeds meer uiteen in telkens kleiner wordende stukjes. Helemaal verdwijnen uit onze natuur doen ze dus eigenlijk niet. Daarom is het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar de negatieve gevolgen hiervan. Dit geldt uiteraard niet alleen voor de gevolgen voor ons milieu, maar ook voor onze gezondheid.

Komt microplastic ook voor in onze voeding?

Om bovenstaande vraag maar meteen duidelijk te beantwoorden, ja er werd reeds in verschillende soorten voeding sporen van microplastic gevonden. Bij onderzoeken die werden uitgevoerd kwam dan ook naar voor dat deze kleine stukjes plastic aanwezig waren in onder meer:

  • Bier;
  • Honing;
  • Theezakjes;
  • Zeezout;

Het is inmiddels algemeen bekend dat microplastic een aanzienlijk gevaar kan vormen voor de organismen die zich in onze zeeën, oceanen en andere waterpartijen bevinden. Dit wordt ook bevestigd door verschillende onderzoeken die in het verleden zijn uitgevoerd. Deze stelling wordt bovendien nog extra kracht bijgezet omdat er microplastic werd aangetroffen in bijvoorbeeld mosselen en garnalen. Ook in het kraanwater dat we drinken werden sporen van microplastic aangetroffen.

Hoeveel microplastics krijgen we als mens binnen?

Het is erg moeilijk om zeer precies te bepalen hoeveel microplastic we als mensen binnenkrijgen. Voor het merendeel van de wereldbevolking geldt echter dat ze minder dan 1 korreltje zout aan microplastic per week binnenkrijgen. Deze vaststelling is gedaan door de Wageningen Universiteit. Dit komt overeen met zo’n 0,0041 mg. Bij één op de twintig mensen zou deze hoeveelheid oplopen tot 676 mg per week. Vooral de eetgewoontes en de hoeveelheid aan microplastics die zich in de voeding en de lucht bevinden zou hier een invloed op uitoefenen.

Waarom is bovenstaande relevant? Omdat hoe meer microplastic je binnen krijgt, des te groter ook de hoeveelheid aan toxische stoffen wordt waaraan je wordt blootgesteld. In het meest extreme geval geldt dat een mens tot 20 procent meer lood binnen krijgt door de inname van microplastic dan zonder het geval zou zijn. Dit is zonder twijfel een belangrijk onderwerp om over na te denken.